/
/
/
/
Paracet 250mg smeltetabletter

Paracet 250mg smeltetabletter

60.50 kr

12 enpac

Paracet 250mg smeltetabletter er et resepfritt legemiddel som inneholder virkestoffet paracetamol og virker Smertestillende og febernedsettende.

Paracet brukes reseptfritt ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse.

- +

Smeltetabletter med banansmak. Kontakt lege ved høy feber. Les pakningsvedlegget før bruk.

Forsiktighetsregler:
Paracetamol skal kun benyttes til egenbehandling over korte perioder. Ved behov for langvarig bruk må lege kontaktes. Paracetamol skal ikke gis til barn under 1 år uten i samråd med lege. Ved febertilstander hos barn, bør behandlingen være kortvarig. Bruk ikke Paracetamol ved leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med legen eller oss på apoteket dersom: – du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer. – du har svekket ernæringstilstand p.g.a. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring. Høyeste anbefalte dosering av Paracetamol skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracetamol med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes. Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.

Les pakningsvedlegg

Skriv inn søkeord og klikk på Enter for å søke

Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.